در پی استقبال تولیدکنندگان و صاحبان رسانه های دیجیتال سلامت از بخش های مختلف جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سفیران سلامت، دریافت آثار جشنواره تا ۳۰ آبان ماه تمدید می شود و اختتامیه جشنواره در آذر ۱۳۹۶ برگزار می گردد.

بر این اساس، تولیدکنندگان و صاحبان رسانه های دیجیتال سلامت تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه در تمام محورها فرصت دارند نسبت به ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سفیران سلامت اقدام کنند.

تولیدکنندگان و صاحبان آثار می توانند به سایتhttp://healthdigitalfestival.irمراجعه و پس از مطالعه قوانین و مقررات جشنواره نسبت به پر کردن فرم فراخوان  و ارسال آثار اقدام کنند.

جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سفیران سلامت، با هدف گسترش کمی وکیفی محیط های دیجیتال حامی سلامت و حمایت از افراد، مراکز، موسسات، تشکل ها و شرکت های فعال در حوزه تولید آثار و محصولات دیجیتال سلامت که  ارتقای سلامت مردم دغدغه آنهاست در هجده محور برگزار خواهد شد.

مراسم اختتامیه اولین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سفیران سلامت، آذرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.