شرکت های  فعال در حوزه دیجیتال سلامتی در واقع شرکت هایی هستند که اقدام به طراحی و انتشار آثاری در حوزه رسانه های دیجیتال سلامتی می نمایند. این شرکت ها می توانند جهت ارسال آثار خود برای شرکت در رقابت جشنواره رسانه های دیجیتال سفیران سلامت اقدام نمایند. لازم به ذکر است که محور اصلی در این جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت،خودمراقبتی و سبک زندگی سالم است. شرکت های مربوطه می بایست در محدوده زمانی مشخص شده در اطلاعات جشنواره، ثبت نام کرده و بر طبق اطلاعاتی که دبیر جشنواره در اختیار آنان قرار می دهد، اقدام به ارسال مدارک مورد نیاز برای داوری بنمایند.