مارکت گوشی آندروید یک محیط ساده با یک رابط گرافیکی است، که با استفاده از آن کاربر می تواند برنامه ها و بازیهای مورد نظر خود را در حوزه ی مشخص مارکت به سادگی دانلود و نصب نماید. یک اندروید مارکت (بازار نرم افزار موبایل های اندروید) در واقع مارکتی استاندارد برای انتشار نرم افزار های موبایل دستگاه های هوشمند (موبایل ها و تبلت ها) است. این نرم افزارها به لحاظ محتوایی و کیفیت تولید مورد بررسی قرار می گیرند و به ارائه خدمت انتشار نرم افزارها می پردازند. تولیدکنندگان نرم افزارهای موبایل اندروید می توانند نرم افزارهای خود را طبق استانداردهای این بازارها تولید نموده و در آن ها انتشار دهند و کاربران می توانند نرم افزارهای موبایل مورد نیاز خود را با طیب خاطر از این بازارهای تخصصی دانلود و نصب نمایند. متقاضیان می توانند جهت شرکت در رقابت جشنواره رسانه های دیجیتال سفیران سلامت، از طریق وب سایت ثبت نام و با توجه به اطلاعات موجود، اقدام به ارسال آثار بنمایند.