وبلاگ یک یا چندین صفحه اینترنتی است که افراد به صورت شخصی یا گروهی اقدام به نوشتن در فضای آن می نمایند. این مطالب متوالی می تواند به صورت روزانه یا در بازه های زمانی دلخواه و در موضوعات متنوع منتشر شود. از آنجایی که وبلاگ ها در اینترنت نشر می یابد، می توان آن ها را به عنوان یک نشریه اینترنتی شخصی هم در نظر گرفت و حتی گاهی اوقات وبلاگ ها از این نیز فراتر می روند به یک رسانه اینترنتی تبدیل می شوند. هم اکنون صدها میلیون نفر از مردم سراسر دنیا از تمام سطوح اجتماعی و از تمامی قشرها به وبلاگ نویسی روی آورده اند و از طریق وبلاگ نویسی نوشته های خود را در معرض دید عموم مراجعان از اقصی نفاط جهان در دهکده جهانی گذاشته اند. در این راستا وبلاگ نویسانی که در حوزه سلامتی و با محور خود مراقبتی وبلاگ دارند، می توانند در جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت شرکت کنند. . در این بخش دارندگان این سیستم می توانند جهت شرکت در رقابت جشنواره رسانه های دیجیتال سفیران سلامت، از طریق وب سایت ثبت نام و با توجه به اطلاعات موجود، اقدام به ارسال آثار بنمایند.