پادکست مجموعه‌ای از پرونده‌های رسانه دیجیتال است که توزیع آن در اینترنت با استفاده از فید صورت می‌گیرد و کاربران می توانند آن ها را بر روی یک پخش‌کننده موسیقی دیجیتال دریافت نمایند. پادکست راهی آسان برای دستیابی به برنامه های دیجیتالی موجود در اینترنت و پخش آنها در زمان و مکان دلخواه است. پادکست در همه دستگاه های پخش موسیقی دیجیتال قابل شنیدن است. در این راستا در این راستا علاقه مندان شرکت در این بخش از جشنواره رسانه های دیجیتال سفیران سلامت، می توانند جهت شرکت در رقابت جشنواره، از طریق وب سایت ثبت نام و با توجه به اطلاعات موجود، اقدام به ارسال آثار خود در قالب پادکست با محوریت سلامتی و خود مراقبتی بنمایند.