کتاب و مجلات الکترونیکی در واقع کتاب و مجله ای هستند که بتوان در قالب دیجیتال و بر روی صفحه کامپیوتر، تبلت، موبایل یا Ebook reader مشاهده و مطالعه کرد. در این راستا علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این بخش، آثار خود در قالب کتاب و مجلات الکترونیکی با محوریت سلامتی را ارسال نمایند. بدین منظور متقاضیان می بایست از طریق وب سایت ثبت نام نمایند و با توجه به اطلاعات موجود، اقدام به ارسال آثار بنمایند.