بازی های کامپیوتری در واقع سیستم هایی هستند که با هدف ایجاد سرگرمی طراحی و تولید می شود. این بخش از رقابت های جشنواره شامل کلیه بازی های رایانه ای و سرگرمی های دیجیتال که قابل اجرا بر روی کنسول های بازی و رایانه ها هستند، می باشند. این بخش شامل شبیه سازی های مختلف نیز می شود. در این راستا علاقه مندان می توانند جهت شرکت در رقابت جشنواره رسانه های دیجیتال سفیران سلامت، از طریق وب سایت ثبت نام و با توجه به اطلاعات موجود، اقدام به ارسال آثار بنمایند.