OTTدر واقع مخفف اصطلاح Over the Top است. به طور خلاصه OTT به هر گونه محتوایی گفته می شود که از طریق اینترنت و توسط گیرنده (به جای کابل و ماهواره) به کاربر نهایی خواهد رسید. در OTT از همان بستر موجود اینترنت برای انتقال محتوا استفاده می شود. در این روش کاربر در هر زمان و  مکان و با هر دستگاه الکترونیکی به محتوای مورد نظر دسترسی خواهد داشت. در نتیجه با توجه به گستردگی اینترنت در زندگی امروز، گستره پوشش جغرافیایی بسیار وسیع خواهد بود. این بخش می تواند شامل کانال هایی باشد در در حوزه سلامتی و با محوریت خود مراقبتی در تلگرام وجود دارند و مخاطبان را به سمت خود جذب کرده اند. همچنین این بخش شامل نرم افزارهای چند رسانه ای کاربردی و پیام گسترهای سلامت نیز می­شود. در این محور دارندگان این سیستم می توانند جهت شرکت در رقابت جشنواره رسانه های دیجیتال سفیران سلامت، از طریق وب سایت ثبت نام و با توجه به اطلاعات موجود، اقدام به ارسال آثار بنمایند.