VAS مخفف value added service است که در اصطلاح به سیستم ارزش افزوده اطلاق می شود. توسط این سیستم کاربران قادر خواهند بود پیامک را با کسر هزینه از گیرنده پیامک دریافت کنند. در سرویس های پیامکی، سازمان ها یا اشخاص می بایست جهت ارسال پیامک به مخاطبین خود هزینه های پیامک را متحمل شوند با استفاده از سرویس ارزش افزوده این امکان برای شرکت، سازمان یا اداره ممکن می شود که مخاطبین بابت خدماتی که دریافت می کنند، هزینه ای را بپردازند. شرکت ها، سازمان ها و ادارات تولید کننده این سیستم که در حوزه سلامتی فعالیت می کنند، می توانند . در این بخش دارندگان این سیستم می توانند جهت شرکت در رقابت جشنواره رسانه های دیجیتال سفیران سلامت، از طریق وب سایت ثبت نام و با توجه به اطلاعات موجود، اقدام به ارسال آثار به دبیرخانه بنمایند.